Pilotprojekt: Børn med særlige behov

Der er fra november 2013 frem til sommeren 2014 gennemført et ambitiøst pilotprojekt i Østjylland. Center for Refleksterapi v/ Anne-Dorte Wæver var instruktør og har gennemført projektet sammen med initiativtager, skolelærer Jens Hvalsøe (www.gdgnu.dk) og Lone Sørensen.

Flyer med resultater - se link nederst på siden for download af pdf

Formålet var at fremskaffe systematisk viden, erfaringer og dokumentation for effekt og resultater af refleksterapien.

I alt deltog 11 familier med 12 børn i alt. Børnene havde forskellige vanskeligheder som ordblindhed/dysleksi, koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder, læse-/staveproblemer, ADHD/ADD, lettere autisme, asperger, sociale adfærdsproblemer, særlig sensitivitet/følelsesmæssige ubalancer mv. og alderen var fra 7 år til 16 år.

Projektet omfattede forundersøgelse af hvert barn og tilrettelæggelse af specifik plan, weekendkursus med grundig undervisning i refleksterapi og efterfølgende opfølgnings- og justeringsmøder og dialog.

Alle deltagere har udfyldt spørgeskemaer før projektet og ved projektets afslutning efter 6 måneder. Endvidere er alle interviewet på video før projektet, efter én måned, to måneder, tre måneder og efter 6 måneder. Du kan SE ALLE VIDEOER HER, hvor du også kan søge på de enkelte udfordringer/særlige behov.

Resultater

Det er for omfattende at beskrive alle resultaterne her. Vi henviser til den grundige analyserapport, som kan downloades her: Rapport – Børn med specielle behov

Dog skal hovedkonklusionerne fremhæves:

  • Markant forbedret trivsel
  • Meget høj grad af familierne, som gennemførte projektet og fortsætter fordi resultaterne er så gode
  • Stor fremgang indenfor især skolerelaterede vanskeligheder (indlæring, læse/ordblindhed)
  • Øget fagligt udbytte og ro til indlæring
  • Øget selvtillid med mere mod på at lave lektier og lyst til at lære
  • Forbedret samvær med forældre og søskende – roligere familier
  • Fremgang ift. sociale forbindelse, venner/veninder og i større sociale sammenhænge

Der er udarbejdet en lille flyer, som kan downloades her: FlyerA4

HELT NYT INDSLAG FRA DEN 17. SEPTEMBER 2014 MED LAURA (starter 0:58):

Vi takker for støtten fra Lions Club Skanderborg og Sydbank Fonden, uden hvem projektet ikke havde været muligt.

Øvrige materialer:

Her kan du se alle videoer med alle familier fra pilotprojektet – både før projektet gik i gang, efter 1 mdr., 2 mdr., 3 mdr. og efter 6 mdr.: ALLE VIDEOER

 

KONTAKT:
Anne-Dorte Wæver
Mobil: 2728 7335 eller
Mail: adw@centerforrefleksterapi.dk