Hvad er refleksterapi?

Refleksterapi er en manuel metode, hvor en række punkter og reflekszoner primært i ansigtet, men også på fødder og hænder, stimuleres. Via disse reflekszoner kan man påvirke hjernens plasticitet, centralnervesystemet, blod-/lymfekredsløb og derved opnå målrettede, præcise og hurtigt virkende resultater.

Det centrale nervesystem (rygmarv og hjernen) er i nogen grad dynamisk og formår i en række tilfælde at ændre sig efter vilkår og påvirkning. Hjernen besidder en grad af plasticitet, nye neuronnetværk kan dannes og der kan skabes ændringer i de neurale forbindelser.

Refleksterapien opnår resultater ved en intensiv og vedvarende ‘bearbejdning’ af reflekszonerne i ansigtet, på hænder og fødder. Stimuleringen kan lindre og afhjælpe symptomer afledt af de forskellige dysfunktioner og forbedre psykiske og følelsesmæssige funktioner.

Ved denne manuelle stimulering er det muligt at påvirke centralnervesystemet, meridianbaner og blod- og lymfekredsløb – og derved opnå målrettede, præcise og hurtige resultater. Det centrale nervesystem er konstant i bevægelse og altid i gang med at danne nye neuronnetværk. Ligeledes besidder hjernen en evne til ændringer i neurale forbindelser, som kan påvirkes positivt ved at brug af refleksterapi. Under refleksterapien sammensættes en handleplan med de rigtige reflekspunkter og zoner skræddersyet til den enkelte behandling og patient.

Refleksterapi egner sig til behandling af symptomer af organisk, kemisk og muskulær art samt til afhjælpning af følelsesmæsige problemer som f.eks. stress, søvnløshed, barnløshed, forskellige gigtformer, mave-/tarmproblemer, urolige og ukoncentrerede børn m.v.

Refleksterapi kan endvidere benyttes  til samme formål og patientgrupper som den klassiske fodzoneterapi. På grund af refleksterapiens bredere neurologiske fundament er det ofte muligt at opnå en mere målrettet behandling samt mere præcise og hurtigere resultater.

Refleksterapi forbedrer alle kropsvæskernes kredsløb så både hjerne, organer, muskler, hormon- og nervesystem fungerer bedre. Det betyder altså, at både den indre og ydre krops vilkår drastisk forbedres. Det er ikke en forudsætning for en refleksterapibehandling, at man er syg. Mange bærer på forskellige ubalancer i kroppen uden at vide det, og en behandling vil derfor efterlade en følelse af et markant større velvære hos patienten.

Refleksterapi har altid været en anerkendt og velanvendt behandlingsmetode i Østen. Også de gamle ægyptere brugte trykterapi under fødderne, på hænderne og i ansigtet som en helbredende metode. Først i begyndelsen af det 20. århundrede kom refleksologien/refleksterapien ind i den vestlige kultur.

I nedenstående video kan du se et eksempel på hvordan refleksterapi udføres:

https://www.youtube.com/watch?v=ol8IeBcfu1M

Se og hør nærmere om hjemmetræning med refleksterapi for familier/børn med særlige behov i denne video:

KONTAKT:
Anne-Dorte Wæver
Mobil: 2728 7335 eller
Mail: adw@centerforrefleksterapi.dk